انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
 
ISET درباره آزمون

در حال به روز رسانی میباشد

 


 
 
 
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health