مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کرمان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کرمان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 4 0 0 4
انگل شناسی پزشکی 3 0 0 3
آمار زیستی 2 0 0 2
باکتری شناسی پزشکی 2 0 0 2
بهداشت محیط 2 1 0 3
بیوشیمی بالینی 2 1 0 3
پرستاری 3 0 0 3
سلامت در بلایا و فوریت ها 2 0 0 2
سیاست گذاری سلامت 3 0 0 3
علوم اعصاب 4 0 2 6
علوم تشریح 4 0 0 4
علوم سلولی کاربردی 0 0 1 1
فیزیولوژی 0 0 1 1
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 3 0 0 3
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 3 0 0 3
طب سنتی 3 0 0 3
فارماسیوتیکس 3 1 1 5
فارماکوگنوزی 2 0 0 2
سم شناسی 2 1 0 3
کنترل دارو 2 0 0 2
بیوتکنولوژی دارویی 3 0 0 3
داروسازی سنتی 3 0 0 3
سلامت دهان و دندان پزشکی 1 0 0 1
مواد دندانی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health