انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1100000
50
دکترزابلی
مديريت آموزش عالی
900000
30
دکتر نوریان
روشهای پژوهش و نظام سلامت
800000
20
دکترزابلی
اصول برنامه ریزی آموزشی
900000
30
دکتر زارعیان
طراحی آموزش پزشکی
900000
30
خانم دکتر نصرتی
ارزیابی و ارزشیابی
900000
30
خانم دکتر نصرتی
نظریه های یادگیری وروشهای تدریس
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4950000
190
Test cable channels Graduate Department of Health