انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی آناتومی
 
 
 
   
 
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20%
900000
80
دکتر مرادی
آناتومی
700000
20%
700000
40
دکتر مرادی
بافت شناسی
900000
20%
900000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
690000
20%
865000
100
دکتر جعفرنژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
700000
20%
700000
10
دکتر مرادی

تكنيك هاي ميكروآناتومي

 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3501000
275
   
Test cable channels Graduate Department of Health