انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی انگل شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20%
1130000
35
دکتر رحیمی

تک یاخته شناسی

800000
20%
1000000
25
دکتر رحیمی
کرم شناسی
1000000
20%
1250000
60
دكتر سلیمی
حشره شناسی پزشکی
800000
20%
1000000
80
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
360000
20%
450000
50
دکتر رحیمی

قارچ شناسی پزشکی

1000000
20%
1250000
120
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1900000 20% 2380000 100 دکتر اسماعیلی باکتری شناسی
720000 20% 900000
50
دکتراسماعیلی
ویروس شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6732000 520
   
Test cable channels Graduate Department of Health