انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی انگل شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
450000
35
دکتر اسماعیلی

تک یاخته شناسی

450000
25
دکتر اسماعیلی
کرم شناسی
1000000
60
دكتر سلیمی
حشره شناسی پزشکی
900000
80 + 20 ساعت نکته و تست
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
450000
50
دکتر اسماعیلی

قارچ شناسی پزشکی

1000000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1900000 100 دکتر اسماعیلی باکتری شناسی
750000
50
دکتراسماعیلی
ویروس شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6210000 540
   
Test cable channels Graduate Department of Health