مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی انگل شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
80 + 20 ساعت نکته و تست
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
450000
50
دکتر اسماعیلی

قارچ شناسی پزشکی

450000
50
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2250000 240
   
Test cable channels Graduate Department of Health