انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای بهداشت باروری
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
بهداشت باروری
 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی بهداشت باروری  سال  97-96

بهداشت باروری:کلیات بهداشت عمومی ،سلامت وبیماری (سلامت وبیماری، بهداشت برای همه ومراقبت های بهداشت اولیه وگذار سلامت ...)،آموزش بهداشت (آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، ارتباط بهداشتی، مشاوره درباره سلامتی )
بارداری وزایمان : بارداری وزایمان در دید وسیع ،آناتومی مادر ، لانه گزینی ، امبریوژنزو تکامل جفت ، رشد ونمو جنین ، فیزیولوژی مادر ،وضع حمل ،مشاوره قبل از حاملگی ،مراقبتهای پره ناتال، سقط ،حاملگی نابجا ، اختلالات کلیه و دستگاه ادراری ، بیماری های عفونی ، بیماری های آمیزشی ، اختلالات عصبی وروانی

بیماری های زنان وسرطانهای شایع : سرطان رحم ، اندرومتریوز ، فیبروئیدها ، عفونت های تناسلی –ادراری وSTDها ،ناباروری وفن آوری کمک باروری ،مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه وغربالگری ها ،مراقبت های اولیه طبی در بیماری های زنان و فیزیولوژی تولید مثل

 

آزمون اول
96/09/10   

بهداشت باروری : اصول وکاربردهای اپیدمیولوژی (کلیات اپیدمیولوژی ،واژه های رایج در اپیدمیولوژی ،نظام مراقبت وگزارش دهی ،مراقبت بیماری ها ،بیماری های واگیر ،سطوح پیشگیری ،انواع مطالعات بررسی وکنترل همه گیری ها ،بررسی تجمع های بیماری ) اپیدمیولوژی بیماری ها  (بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن ،اپیدمیولوژی وکنترل سل ،اپیدمیولوژی وکنترل هپاتیت های ویروسی ،اپیدمیولوژی وکنترل هاری ،پایش وارزشیابی  برنامه EPI ،اپیدمیولوژی وکنترل جذام ،اپیدمیولوژی وکنترل تب مالت ،اپیدمیولوژی وکنترل مالاریا ،اپیدمیولوژی وکنترل ایدز ،اپیدمیولوژی وپاتوفیزیولوژی اسهال ،عفونت های حاد دستگاه تنفس کودکان ،بهداشت سفر،نوپدیدی وبازپدیدی بیماری ها ،وتاثیر آن بر...،دفاع بیولوژیک واهمیت آن در بهداشت عمومی مهمترین برنامه های کشوری مبارزه با بیماری ها ،اپیدمیولوژی بیماری های مزمن ،پیشگیری وکنترل کمبود ید واختلالات مربوطه ،مسائل بهداشتی در سوانح وحوادث)
بارداری وزایمان :ژنتیک ،تشخیص پره ناتان ودرمان جنین ،تراتولوژی ،بررسی قبل از زایمان ،روش های تصویر برداری از جنین ،لیبرو زایمان طبیعی ،بیماری قلبی عروقی ،اختلالات پوستی ،اختلالات کبد وکیسه صفرا و پانکراش و اختلالات گوارشی .

بیماری های زنان وسرطانهای شایع: سرطان سرویکس و واژن ،اختلالات اندوکرین وpcos ،بیماری های داخل اپیتلیومی سرویکس ،واژن و ولو سقط زودرس وحاملگی نابه جا ،یائسگی


 

آزمون دوم
96/10/08

بهداشت باروری :بهداشت خانواده (بهداشت خانواده و روند تغییرات شاخص های آن،بهداشت پیش از ازدواج ، جمعیت شناسی پزشکی ،تنظیم خانواده ،بهداشت جنسی ،روش پیشگیری از بارداری وشیر دهی ،سلامت مادران ، بهداشت باروری ،زایمان طبیعی ،ویژگی های نوزاد سالم ،نوزاد آسیب پذیر ،برنامه ها ی کشوری مراقبت از نوزادان ،تغذیه با شیر مادر ،تغذیه شیر خواران ،تغذیه با شیر خشک ،رشد ونمو کودکان ،بهداشت مدارس ،بهداشت بلوغ و نوجوانی ،بهداشت سالمندان ،نقش همسران ،خانواده وارتباطات ...).
بارداری وزایمان :اختلالات حجم مایع آمنیون ،القای لیبر ،زایمان ابزاری ،بریچ، زایمان سزارین وسزارین قبلی ، اختلالات جفت،بند ناف وپرده ها ،نوزاد، نفاس وعفونت های نفاسی ،اختلالات ترومبو آمبولیک ،اختلالات هماتولوژیک و دیابت.

بیماری های زنان وسرطان های شایع :سرطان تخمدان ،لوله ی فالوپ وصفاق ،آمنوره ،بیماری های خوش خیم دستگاه تناسلی زنان ،درد لگن ودیسمنوره ،پرولاپس لگن و اختلالات عملکرد دستگاه ادراری تحتانی


 

آزمون سوم
96/11/13

بهداشت باروری : مدیریت برنامه های تندرستی ،اقتصاد بهداشت ،اصلاح بخش سلامت ،مدیریت کیفیت وهزینه در بهداشت و درمان ، ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران ،ضمایم دستور العمل کشوری ایمن سازی ،بهداشت روان (کلیات)،بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران ،مشکلات روانپزشکی در کودکان زیر پنج سال ،بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی ،اعتیاد ،اپیدمیولوژی خودکشی  ،تماس با جامعه ،تماس زودرس با بیمار ،دیدگاه های بهداشتی در سند چشم انداز کشور ،حقوق بهداشتی وچالش های جدید زیست پزشکی ،عوامل اجتماعی سلامت ،سلامت وسیاست ،ارزشیابی نقادانه وبهداشت عمومی  مبتنی بر شواهد ،کاربرد نظام اطلاعات جغرافیایی ،ارزیابی فناوری سلامت ،ترجمان دانش وبهداشت عمومی ،توانمندسازی جامعه برای پژوهش های سلامت ،پیشگیری وکنترل اضافه وزن کودکان ونوجوانان ،آلاینده های نوپدید در محیط زیست ،روانشناسی سلامت ،جهانگیری ها وهمه گیری های آنفلوآنزا .
بارداری وزایمان :هیپرتانسیون حاملگی ،خونریزی زایمانی،زایمان پره ترم ،PROM ،حاملگی پست ترم ،اختلالات رشد جنین ،حاملگی چند قلویی ،اختلالات دستگاه تناسلی ،هیپرتانسیون مزمن ،اختلالات بافت  همبند ،اختلالات تیروئید واندوکرین ،اختلالات ریوی ،چاقی ،مراقبتهای ویژه تروما .
بیماری های زنان وسرطان های شایع:سرطان ولو ،بلوغ،بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی ،سقط راجعه ،طب مکمل ،بیماری های خوش خیم پستان وسرطان پستان ، اختلالات عملکرد جنسی وتجاوز ،روش های تنظیم خانواده .

 

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health