مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته تخصصی داروسازی بالینی
   

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
500000 20 خانم دکتر آژیده بیوتکنولوژی
900000
50
خانم دکتر نوروزی
فارماکوگنوزی
900000
70
دکتر متقی نژاد
فارماکولوژی
900000
60
دکتر جاویدی
فارماسیوتیکس
1000000
60
دکتر متقی نژاد داروسازی بالینی
1100000
60
دکتر اسدی
شیمی دارویی
700000 40 دکتر متقی نژاد سم شناسی
300000 30 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5670000
390
   
Test cable channels Graduate Department of Health