انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته تخصصی داروسازی بالینی
   

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
200000 20% 250000 10 خانم دکتر آژیده بیوتکنولوژی
900000
20%
1130000
50
خانم دکتر نوروزی
فارماکوگنوزی
900000
20%
1130000
70
دکتر متقی نژاد
فارماکولوژی
900000
20%
1130000
60
دکتر جاویدی
فارماسیوتیکس
700000
20%
880000
40
دکتر متقی نژاد داروسازی بالینی
1100000
20%
1380000
60
دکتر اسدی
شیمی دارویی
1000000 20% 1250000 60 دکتر متقی نژاد سم شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5130000
350
   
Test cable channels Graduate Department of Health