رشته تخصصی مجموعه داروسازی
   

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
50
خانم دکتر نوروزی
فارماکوگنوزی
1100000
70
دکتر متقی نژاد
فارماکولوژی
1000000
50
دکتر جاویدی
فارماسیوتیکس
1100000
40
دکتر متقی نژاد داروسازی بالینی
1300000
60
دکتر اسدی
شیمی دارویی
600000 20 دکتر متقی نژاد سم شناسی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5940000
330
   
Test cable channels Graduate Department of Health