انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد :.
 
شهریه به تومان
نام درس
اختلالات روانپزشکی(آسیب شناسی,نظریه های روان درمانی,روانشناسی بالینی)
استعداد تحصیلی
600000
نوروفارماکولوژی
  نوروفیزیولوژی
 
Test cable channels Graduate Department of Health