.:منابع دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد :.
 
شهریه به تومان
نام درس
اختلالات روانپزشکی(آسیب شناسی,نظریه های روان درمانی,روانشناسی بالینی)
استعداد تحصیلی
800000
نوروفارماکولوژی
  نوروفیزیولوژی
 
Test cable channels Graduate Department of Health