مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد :.
 
شهریه به تومان
نام درس
اختلالات روانپزشکی(آسیب شناسی,نظریه های روان درمانی,روانشناسی بالینی)
استعداد تحصیلی
800000
نوروفارماکولوژی
  نوروفیزیولوژی
 
Test cable channels Graduate Department of Health