انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
400000
10
آقای رضایی
بيومكانيك
450000
15
خانم دکتر نعیمی
الکتروتراپي
300000
10
آقای رضایی
ارزشيابي واندازه گيري
450000
15
دکتر مظاهری
تمرين درماني
400000
10
آقای رضایی
ارتزپروتز
400000
10
دکتر نورآبادی
 
فيزيولوژي كار
500000
20
دکتر نورآبادی
نوروفیزیولوژی عصب و عضله
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
کل شهریه تعداد ساعت
2610000
90
   
Test cable channels Graduate Department of Health