مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی زیست پزشکی سامانه ای
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر جعفرنژاد زیست سلولی و مولکولی
1300000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر جعفرنژاد بیوشیمی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2700000
280
   
Test cable channels Graduate Department of Health