مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی آموزش راهنمایی و مشاوره :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
مشاوره و راهنمایی
 
700000
روانشناسی عمومی
 
روانشناسی تربیتی
 
روانشناسی رشد
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health