دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
400000
15
دکتر دهقانی
کلیات بهداشت
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
800000
60
خانم دهقانی
بهداشت حرفه اي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2160000
165
 
Test cable channels Graduate Department of Health