مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
300000
20%
390000
15
خانم دکتر اکبرپور
کلیات بهداشت
350000
20%
440000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
700000
20%
880000
60
خانم دهقانی
بهداشت حرفه اي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
1647000
165
 
Test cable channels Graduate Department of Health