مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی بهداشت محیط
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
600000
20%
750000
60
دکتر مشایخ صالحی
   آب وفاضلاب
480000
20%
600000
20
دکتر مشایخ صالحی

 آلودگي هواوكنترل آن

480000
20%
600000
20
دکتر مشایخ صالحی
مواد زائد جامد
480000 20% 600000
20
دکتر مشایخ صالحی
        كليات بهداشت محيط
350000
20%
440000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2583000
210
 
Test cable channels Graduate Department of Health