مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی بهداشت محیط :.
     
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
آب و فاضلاب
 
آلودگی هوا و کنترل آن
 
مواد زائد جامد
 
کلیات بهداشت محیط
 
فیزیولوژی
 
فیزیک عمومی
 
   
     
Test cable channels Graduate Department of Health