مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
ایمنی و سرم شناسی
 
انگل شناسی
 
باکتری شناسی
 
850000
خون شناسی
 
بیوشیمی
 
قارچ شناسی
 
ویروس شناسی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health