دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی علوم تجربی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
   

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
650000
20%
820000
100
دکتر جعفرنژاد
بیولوژی سلولی مولکولی
800000
20%
1000000
60
دکتر نورآبادی
زیست شناسی عمومی
400000
20%
500000
40
دکتر نادری
شیمی عمومی
400000
20%
500000
40
اسناد شهید زاده
فیزیک
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
2025000
240
Test cable channels Graduate Department of Health