انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
HSE رشته کارشناسی ارشد

کلاسهای حضوری ارشد مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست

 

   
   
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست  
شرایط دوره حضوری

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1130000
60
خانم دهقانی
بهداشت حرفه ای
1200000
120
دکتر مشایخ
بهداشت محیط
600000
30
خانم دهقانی
ایمنی
550000
50
دكتر زابلی
مبانی مدیریت
800000
40
دکتر نوریان
آمار
800000
40
خانم دکتر اکبرپور
مبانی اپیدمیولوژی
700000
30
خانم دکتر اکبرپور
کلیات بهداشت

شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5202000
370
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

 
شرایط دانشگاه آزاد
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
60
مهندس شریفی
بهداشت حرفه ای
400000
40
دکتر قدیری
آلودگی های محیط زیست
250000
20
مهندس شریفی
ایمنی
650000
50
دكترزابلی
مبانی مدیریت
550000
45
دکترنوریان
ریاضیات آماری
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2295000
215
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health