مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
HSE رشته کارشناسی ارشد

کلاسهای حضوری ارشد مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست

 

   
   
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست  
شرایط دوره حضوری

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1130000
60
خانم دهقانی
بهداشت حرفه ای
1200000
120
دکتر مشایخ
بهداشت محیط
600000
30
خانم دهقانی
ایمنی
550000
50
دكتر زابلی
مبانی مدیریت
800000
40
دکتر نوریان
آمار
800000
40
دکتر رحیمی
مبانی اپیدمیولوژی
700000
30
خانم دکتر اکبرپور
کلیات بهداشت

شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5202000
370
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

 
مدیریت محیط زیست (وزارت علوم)
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000 60 استاد شهیدزاده
ریاضی
800000 40 استاد شهیدزاده
آمار
800000 80 دکتر مشایخ
بهداشت محیط کار
600000 30 خانم دهقانی
ایمنی محیط کار
350000 30 دکتر زابلی
مدیریت محیط زیست
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2835000
240
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health