رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3500000 40 دکتر افشار مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
2500000 20 دکتر افشار سازماندهی دانش
1800000 30 خانم دکتر اصلانی فناوری اطلاعات
3000000 50 دکتر افشار مدیریت منابع، مراجع و پایگاههای پزشکی
2500000 50 دکترمهری آمار
1600000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
2500000 30 خانم دکتر اصلانی اصطلاحات و کلیات پزشکی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
15660000
240
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health