رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1700000 40 دکتر افشار مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
1100000 20 دکتر افشار سازماندهی دانش
1300000 30 خانم دکتر اصلانی فناوری اطلاعات
2000000 50 دکتر افشار مدیریت منابع، مراجع و پایگاههای پزشکی
1500000 40 گروه اساتید آمار
1300000 25 دکتر زابلی روش تحقیق
1800000 30 خانم دکتر اصلانی اصطلاحات و کلیات پزشکی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
9630000
235
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health