مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد اتاق عمل
 
   

هزینه بسته آموزشی: 850000 تومان

( آموزشی CD  همراه با)

 
 
توضیحات

اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف ( جراحی های گوارش- غدد- زنان-ارولوژی- ENT و فک و صورت- چشم- اعصاب و ارتوپدی-اطفال-توراکس- قلب و عروق- پوست و ترمیمی)

 

تدریس کلاسی گروه  اساتید + جزوات اساتید

بیماریهای داخلی و جراحی

منابع :

1-Brunners & Suddarth s Textbook of Medical-Surgical Nursing Suzanne C.Smeltzer, Brenda G. Bare, Janice L. Hinkle , Kerry H. Cheever. Last edition.

2- برونر سودارث 2014 جلد 12 کلیه و مجاری ادراری درسنامه پرستاری داخلی و جراحی.

نویسنده Cheever:Hinkle مترجم: رودسری، حضرتی. ناشر: جامعه نگر

4- برونر سودارث 2014 جلد 13 تولید مثل و بیماری های پستان درسنامه پرستاری داخلی جراحی . نویسنده Smeltzer : مترجم: دکتر ژیلا عابد سعیدی . ناشر : جامعه نگر

5- برونر سودارث 2014 جلد 16 مغز و اعصاب درسنامه پرستاری داخلی و جراحی. نویسنده : Cheever:Hinkle مترجم:زهرا مشتاق . ناشر : جامعه نگر

6- برونر سودارث 2014 جلد 14 پوست و سوختگی درسنامه پرستاری داخلی و جراحی

نویسنده Cheever:Hinkle مترجم:اسماعیل شریعت، مریم نمادی، آسیه موحدپور . ناشر : جامعه نگر

7- برونر سودارث 2014 جلد 10 گوارش درسنامه پرستاری داخلی و جراحی. نویسنده Cheever:Hinkle مترجم:مریم عالیخانی. ناشر : جامعه نگر

8- کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر سودارث جلد 9 ارتوپدی . نویسنده Cheever:Hinkle مترجم:دکتر عباس عبادی، فرزانه قاسم زاده، سهیلا مشعوف. ناشر : حیدری

9- برونر سودارث 2014 جلد 12 قلب و تنفس درسنامه پرستاری داخلی و جراحی. نویسنده : Cheever:Hinkle مترجم:علی اصغر پور، نجفی قزلچه. ناشر : جامعه نگر

آناتومی تالیف دکتر محمد علی امامی میبدی، انشارات سماط
بیهوشی و احیاء

1- Berry & Kohn s Operating Room Technique. Nancy marie Phillips . publisher Mosby. Last edition.

American Heart Association (AHA)

_ UCM-001118_SubHomepage.jsp

زبان عمومی  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health