منابع آزمون کارشناسی ارشد اتاق عمل
 
   

هزینه بسته آموزشی: 850000 تومان

( آموزشی CD  همراه با)

 
 
توضیحات

اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف ( جراحی های گوارش- غدد- زنان-ارولوژی- ENT و فک و صورت- چشم- اعصاب و ارتوپدی-اطفال-توراکس- قلب و عروق- پوست و ترمیمی)

 

تدریس کلاسی گروه  اساتید + جزوات اساتید

بیماریهای داخلی و جراحی

منابع :

1-Brunners & Suddarth s Textbook of Medical-Surgical Nursing Suzanne C.Smeltzer, Brenda G. Bare, Janice L. Hinkle , Kerry H. Cheever. Last edition.

2- برونر سودارث 2014 جلد 12 کلیه و مجاری ادراری درسنامه پرستاری داخلی و جراحی.

نویسنده Cheever:Hinkle مترجم: رودسری، حضرتی. ناشر: جامعه نگر

4- برونر سودارث 2014 جلد 13 تولید مثل و بیماری های پستان درسنامه پرستاری داخلی جراحی . نویسنده Smeltzer : مترجم: دکتر ژیلا عابد سعیدی . ناشر : جامعه نگر

5- برونر سودارث 2014 جلد 16 مغز و اعصاب درسنامه پرستاری داخلی و جراحی. نویسنده : Cheever:Hinkle مترجم:زهرا مشتاق . ناشر : جامعه نگر

6- برونر سودارث 2014 جلد 14 پوست و سوختگی درسنامه پرستاری داخلی و جراحی

نویسنده Cheever:Hinkle مترجم:اسماعیل شریعت، مریم نمادی، آسیه موحدپور . ناشر : جامعه نگر

7- برونر سودارث 2014 جلد 10 گوارش درسنامه پرستاری داخلی و جراحی. نویسنده Cheever:Hinkle مترجم:مریم عالیخانی. ناشر : جامعه نگر

8- کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر سودارث جلد 9 ارتوپدی . نویسنده Cheever:Hinkle مترجم:دکتر عباس عبادی، فرزانه قاسم زاده، سهیلا مشعوف. ناشر : حیدری

9- برونر سودارث 2014 جلد 12 قلب و تنفس درسنامه پرستاری داخلی و جراحی. نویسنده : Cheever:Hinkle مترجم:علی اصغر پور، نجفی قزلچه. ناشر : جامعه نگر

آناتومی تالیف دکتر محمد علی امامی میبدی، انشارات سماط
بیهوشی و احیاء

1- Berry & Kohn s Operating Room Technique. Nancy marie Phillips . publisher Mosby. Last edition.

American Heart Association (AHA)

_ UCM-001118_SubHomepage.jsp

زبان عمومی  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health