رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1500000
60
دکتر نوریان
روشهاي آماري 
900000
60
استاد شهیدزاده
ریاضیات عمومی
800000
40
دکتر نوریان
آمار واحتمالات رياضي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2880000
160
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health