انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد آمار حیاتی :.
 

 

قیمت بسته به تومان
نام درس
500000
ریاضیات عمومی    
آمار واحتمالات رياضي         
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health