انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآموزش بهداشت
 
شهریه نهایی به تومان تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000 20%
1000000
30
دکتر صفاری
بهداشت عمومي
800000 20%
1000000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسی
650000 20%
820000
30
دکتر علیمرادی
روانشناسي عمومي
800000 20%
800000
30
دکتر صفاری
تکنولوژی آموزشی و آموزش بهداشت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2745000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health