انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 
شهریه نهایی به تومان تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
800000 20%
1000000
50
دکترزابلی
مدیریت آموزشی
700000 20%
880000
20
خانم دکتر نصرتی
برنامه ریزی درسی
700000 20% 880000 20 خانم دکتر نصرتی ارزشیابی و ارزیابی آموزشی
700000 20% 880000 20 خانم دکتر نصرتی نظریه های یادگیری و روشهای تدریس و یادگیری
700000 20%
880000
20
خانم دکتر نصرتی
پژوهش در آموزش
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3240000
130
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان