رشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1600000
40
دکتر اصلانی
مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
1800000
40
گروه اساتید
آمارزیستی
2000000
60
مهندس علیزاده
اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها
1800000 30 دکتر شنبه زاده انفورماتیک سلامت
1500000 30 خانم دکتر اصلانی کلیات و اصطلاحات پزشکی
1500000
45
استاد شهید زاده
ریاضیات عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
9180000
245
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health