رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1000000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
1000000

80 + 20 ساعت نکته و تست

گروه اساتید
ایمنی شناسی
1100000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
350000
10
دكتر اسماعیلی
قارچ شناسی
850000

50

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
350000
10
دكتر اسماعیلی
انگل شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
کل شهریه با 10% تخفیف تعداد ساعت
4185000
410
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health