مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
900000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
900000

80 + 20 ساعت نکته و تست

دكتر عقیل
ایمنی شناسی
900000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
450000
25
دكتر اسماعیلی
قارچ شناسی
750000

50

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
450000
25
دكتر اسماعیلی
انگل شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
کل شهریه با 10% تخفیف تعداد ساعت
3915000
440
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health