رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
2500000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
5500000

80

دکترعقيل
ایمنی شناسی
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
1800000
20
دكتر اسماعیلی
قارچ شناسی
1800000

20

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1800000
20
دكتر اسماعیلی
انگل شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
کل شهریه با 10% تخفیف تعداد ساعت
16000000
380
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health