رشته کارشناسی ارشدارزیابی فناوری سلامت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2500000 20 دکتر زابلی سیاستگذاری سلامت و تصمیم گیری در حوزه سلامت
3000000
40
دکتر رحیمی
مبانی اپیدمیولوژی
2200000
25
دکتر زابلی
کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت
2500000
50
دکترمهري
آمار
2500000
30
دکتر زابلی
نظام سلامت و برنامه های جاری آن
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
11430000 165
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health