رشته کارشناسی ارشدارزیابی فناوری سلامت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
40
دکتر رحیمی
مبانی اپیدمیولوژی
800000
30
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
800000
40
دکتر نوریان
آمار
700000
30
دکتر زابلی
نظام سلامت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000 145
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health