رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1000000 20 گروه اساتید کلیات بهداشت محیط
1200000 30 گروه اساتید
تصفیه آب
900000 18 گروه اساتید

تصفیه فاضلاب

750000 14 گروه اساتید
شیمی محیط
700000 10 گروه اساتید میکروبیولوژی محیط
1000000 20 گروه اساتید
مدیریت مواد زائد
1000000 20 گروه اساتید آلودگی هوا و کنترل آن
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5895000 132
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health