رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
2000000 20 گروه اساتید کلیات بهداشت محیط
2500000 30 گروه اساتید
تصفیه آب
1800000 18 گروه اساتید

تصفیه فاضلاب

1500000 14 گروه اساتید
شیمی محیط
1500000 10 گروه اساتید میکروبیولوژی محیط
2000000 20 گروه اساتید
مدیریت مواد زائد
2000000 20 گروه اساتید آلودگی هوا و کنترل آن
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
11970000 132
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health