مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
800000 20 دکتر مشایخ صالحی کلیات بهداشت محیط
950000 30 دکتر مشایخ صالحی
تصفیه آب
650000 18 دکتر مشایخ صالحی

تصفیه فاضلاب

600000 14 دکتر مشایخ صالحی
شیمی محیط
450000 10 دکتر مشایخ صالحی میکروبیولوژی محیط
700000 20 دکتر مشایخ صالحی
مدیریت مواد زائد
700000 20 دکتر مشایخ صالحی آلودگی هوا و کنترل آن
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4365000 132
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health