رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1200000 20 گروه اساتید کلیات بهداشت محیط
1400000 30 گروه اساتید
تصفیه آب
1100000 18 گروه اساتید

تصفیه فاضلاب

950000 14 گروه اساتید
شیمی محیط
2000000 10 گروه اساتید میکروبیولوژی محیط
1200000 20 گروه اساتید
مدیریت مواد زائد
1200000 20 گروه اساتید آلودگی هوا و کنترل آن
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
8145000 132
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health