انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

   
منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
300000 20% 375000 30 دکتر شمس تصفیه فاضلاب
200000 20% 250000 18 دکتر شمس تصفیه آب
350000 20% 440000 14 دکتر غدیری شیمی محیط
250000 20% 315000 10 دکتر غدیری میکروبیولوژی محیط
480000 20% 600000 20 دکتر شمس مدیریت مواد زائد
480000 20% 600000 20 دکتر غدیری آلودگی هوا و کنترل آن
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
1854000 112
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان