انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
بهداشت حرفه ای
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:367 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:396 نام رشته:بهداشت حرفه ای
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
asfahi,bell,cember,stacy,brauer,گلپایگانی وبهرامی وکاکوئی
50
استاد شریفی
بهداشت حرفه اي
مولتبمر
20
استاد احمدی
شیمی
هالیدی
20
استاد منتظرابدی
فیزیک
توماس
20
استاد شهید زاده
ریاضی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  سال 97-96 

بهداشت حرفه ای: عوامل فيزيكي محيط كار(صدا و ارتعاش – روشنایی –  شرایط جوی محیط کار – پرتوها )
فیزیک: مکانیک
ریاضی: بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
شیمی: مقدمه‌ای بر نظریة اتمی-استوکیومتری-معادله‌های شیمیایی-شیمی گرمایی-ساختار الکترونی اتم‌ها-پیوند کووالانسی-شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی
زبان انگیسی

 

آزمون اول
96/8/26   

بهداشت حرفه ای: عوامل شيميايي محيط كار- تهویه و نمونه برداری
فیزیک: شاره-موج-گرما
ریاضی: مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
شیمی: گازها-مایعات و جامدات-محلول‌ها-واکنش‌های شیمیایی در محلول آبی-سینتیک شیمیایی-تعادل شیمیایی
زبان انگیسی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

بهداشت حرفه ای: ارگونومي – ايمني كار
فیزیک: الکترومغناطیس
ریاضی: هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره-جبر برداری
شیمی: نظریه‌های اسید- باز-تعادل یونی، بخش I-تعادل یونی، بخش II-مبانی ترمودینامیک شیمیایی-الکتروشیمی
زبان انگیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

بهداشت حرفه ای: سم شناسي
فیزیک: اپتیک – فیزیک نوین
ریاضی: انتگرال- کاربردهای انتگرال
شیمی: نافلزات، بخش I: هیدروژن و هالوژن‌ها-نافلزات، بخش II: عناصر گروه VIA-نافلزات، بخش III: عناصر گروه VA-نافلزات، بخش IV: کربن، سیلیسیم، بور، و گازهای نجیب-فلزات و متالورژی-ترکیبات کمپلکسی-شیمی هسته‌ای-شیمی آلی
زبان انگیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health