رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
70
خانم دهقانی
بهداشت حرفه اي
850000
70
دکتر نادری
شیمی
750000
45
استاد شهید زاده
فیزیک
750000
45
استاد شهید زاده
رياضي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3105000
230
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health