رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3500000
70
خانم دهقانی
بهداشت حرفه اي
2600000

40

استادطهماسب پور
شیمی
2600000
40
استاد شهید زاده
فیزیک
2600000
40
استاد شهید زاده
رياضي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10170000
190
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health