انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000 20% 750000
60
خانم دهقانی
بهداشت حرفه اي
560000
20%
700000
70
دکتر پیکری
شیمی
500000
20%
630000
40
استاد شهید زاده
فیزیک
500000
20%
630000
40
استاد شهید زاده
رياضي
550000
20%
690000
20
خانم دهقانی
ارگونومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2439000
230
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health