رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000

100+20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1100000

100+20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست سلولی و مولکولی
850000
70
دکتر نادری
شیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2925000
310
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health