رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1100000

100+20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيولوژي سلولي ومولكولي
1000000 100+20 ساعت نکته و تست دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
1300000

100+20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
360
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health