رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4400000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيولوژي سلولي ومولكولي
2500000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
4400000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10170000
360
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health