رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
450000
20%
570000
75
آقايان شريعت -کامراني
داخلی جراحی
280000
20%
350000
40
دکتر بگ جاني
کودکان
250000
20%
320000
30
دکتربگ جاني
بهداشت مادران و نوزادان
280000
20%
350000
30
دکتربگ جاني
بهداشت جامعه
250000
20%
320000
30
دکتر محتشمی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 200000 تومان
1359000
1510000
205
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health