رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
450000
20%
570000
75
آقایان شیری- کامرانی
داخلی جراحی
280000
20%
350000
40
دکتر دبیریان
کودکان
250000
20%
320000
30
خانم خدامرادی
بهداشت مادران و نوزادان
280000
20%
350000
30
دکتر زارعیان
بهداشت جامعه
250000
20%
320000
30
دکتر محتشمی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 200000 تومان
759000
1359000
1510000
205
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health