رشته کارشناسی ارشد علوم داروهای پرتوزا

 

   
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
30
دکتر رستمی
  فيزيك پرتوها
900000

100+20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيولوژي سلولي مولکولی
850000
100
دكتر نور ابادي
فيزيولوژي
650000
15
دکتر یوسفی
تجزیه دستگاهی
800000
70
دکتر نادری
شیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3510000 335
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health