رشته کارشناسی ارشد علوم داروهای پرتوزا

کلاسهای حضوری ارشد علوم دارو پرتوزا

 

   
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
30
دکتر رستمی
  فيزيك پرتوها
900000

100+20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيولوژي سلولي مولکولی
850000
100
دكتر نور ابادي
فيزيولوژي
650000
15
دکتر یوسفی
تجزیه دستگاهی
800000
70
دکتر نادری
شیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3510000 335
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی )برگزاری به صورت تلگرامی)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health