مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت

 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
50
دکتر زابلي
مبانی سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان
900000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
750000
30
دکتر حسینی شکوه
مبانی اقتصاد بهداشت
800000
40
دکتر نوریان
آمار
600000
40
استاد شهیدزاده
ریاضی
700000 35 دکتر حسینی شکوه مدیریت مالی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4275000
230
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health