انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت

کلاسهای حضوری ارشد اقتصاد بهداشت
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
550000
20%
690000
50
دکتر زابلي
مبانی سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان
750000
20%
940000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
500000
20%
630000
30
دکتر حسینی شکوه
مبانی اقتصاد بهداشت
650000
20%
820000
45
دکتر نوریان
آمار
500000
20%
630000
40
استاد شهیدزاده
ریاضی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2655000
205
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health