انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20%
1130000
40
دکتر اکبر پور
مباني اپيدميولوژي
900000
20%
1130000
40
دکتر اکبرپور
اپيدميولوژي بيماريها
300000
20%
390000
10
دکتر اکبرپور
فرهنگ
650000
20%
820000
45
دکتر نوریان
آمار
700000 20% 880000
30
دکتر اکبرپور
بهداشت عمومي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3105000
165
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health