مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
مباني اپيدميولوژي
 
اپيدميولوژي بيماريها
 
850000
فرهنگ
 
آمار
 
بهداشت عمومي
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health