رشته کارشناسی ارشدارگونومی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
750000
45
استاد شهیدزاده
فیزیک و مکانیک
800000
30
استاد امینی
روانشناسی عمومی
950000
100
دکتر نور ابادي
فيزيولوژي
750000
45
استاد شهیدزاده
رياضي
1000000
50
دکتر زابلی
مدیریت
600000
30
خانم دکتر مرادی
تشریح
550000
20
دکتر دهقانی
ارگونومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4860000
320
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health