انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدارگونومی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
400000
20%
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک و مکانیک
550000
20%
690000
30
دکتر علیمرادی
روانشناسی عمومی
680000
20%
850000
100
دکتر نور ابادي
فيزيولوژي
400000
20%
500000
40
استاد شهیدزاده
رياضي
650000
20%
750000
50
دکتر زابلی
مدیریت
400000
20%
500000
30
خانم دکتر مرادی
تشریح
480000
20%
600000
20
دکتر دهقانی
ارگونومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3204000
310
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health