رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
40
خانم دکتر اصلانی
سیستمهای طبقه بندی اطلاعات سلامت
1000000 40 خانم دکتر اصلانی مدیریت اطلاعات سلامت
800000
30
خانم دکتر اصلانی
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی
1500000 60 مهندس علیزاده کامپیوتر و ساختمان داده
800000
30
خانم دکتر اصلانی
فناوری اطلاعات سلامت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4590000
200
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health