رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1400000
40
خانم دکتر اصلانی
سیستمهای طبقه بندی اطلاعات سلامت
1400000 40 خانم دکتر اصلانی مدیریت اطلاعات سلامت
1000000
30
خانم دکتر اصلانی
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی
1700000 60 مهندس علیزاده کامپیوتر و ساختمان داده
1100000
30
خانم دکتر اصلانی
فناوری اطلاعات سلامت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5940000
200
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health