رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2500000
40
خانم دکتر اصلانی
سیستمهای طبقه بندی اطلاعات سلامت
2500000 40 خانم دکتر اصلانی مدیریت اطلاعات سلامت
1800000
30
خانم دکتر اصلانی
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی
2800000 60 مهندس علیزاده کامپیوتر و ساختمان داده
1800000
30
خانم دکتر اصلانی
فناوری اطلاعات سلامت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10260000
200
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health