مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
 
بیماری شناسی
 
فناوری اطلاعات سلامت
 
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health