مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت آنها
 
بیماری شناسی
 
فناوری اطلاعات سلامت
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health