مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزش :.
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
ارزشيابي واندازه گيري
 
850000
کینزیولوژی وبیومکانیک
 
فیزیولوژی ورزش
 
فیزیولوژی
 
  زبان  
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health