مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد - فیزیوتراپی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
فيزيوتراپي دربيماريها
 
ارزشيابي واندازه گيري
 
950000
اصول حرکت درماني
 
ارتزپروتز
 
بیومکانیک
 
الکتروتراپی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health