.: منابع آزمون کارشناسی ارشد - فیزیوتراپی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
فيزيوتراپي دربيماريها
 
ارزشيابي واندازه گيري
 
2400000
اصول حرکت درماني
 
ارتزپروتز
 
بیومکانیک
 
الکتروتراپی
 
 
زبان عمومی
 
  بانک سؤالات تا آزمون سال 1401  
  دفتر برنامه ریزی به روش رتبه های برتر  
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health