رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2800000
30
خانم دکتر مسلمی
میکروب شناسی موادغذایی
2800000
30
خانم دکتر مسلمی
اصول نگهداری موادغذایی
2800000
30
خانم دکتر مسلمی
شيمي مواد غذايي
2800000
30
خانم دکتر مسلمی
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10080000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health