رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1900000
30
خانم دکتر مسلمی
میکروب شناسی موادغذایی
1900000
30
خانم دکتر مسلمی
اصول نگهداری موادغذایی
1900000
30
خانم دکتر مسلمی
شيمي مواد غذايي
1900000
30
خانم دکتر مسلمی
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6840000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health