رشته کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
5500000

80

دکترعقيل
ایمنی شناسی
4400000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفرنژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
2500000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
  شهریه با 10% تخفیف تعداد ساعت
  12870000 440
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000 50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health