رشته کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

 

 

 
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
850000
70
دکتر نادری
شيمي
950000
100
دکتر نورآبادی
فیزیولوژی
800000
15
دکتر یوسفی
روشهاي دستگاهي
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفرنژاد
بيوشيمي
800000
30
دکتر متقی نژاد
سم شناسی
900000
30
خانم دکتر مسلمی
میکروب شناسی مواد غذایی
300000
20
استاد انصاری
تغذیه عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5310000 215
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
   

Test cable channels Graduate Department of Health