رشته کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

 

 

 
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
2200000

10+70 ساعت نکته و تست

دکتر نادری
شيمي
2500000

100

دکتر نورآبادی
فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)
1500000
15
دکتر یوسفی
روشهاي دستگاهي
3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفرنژاد
بيوشيمي
1200000
30
دکتر متقی نژاد
سم شناسی
1600000
30
خانم دکتر مسلمی
میکروب شناسی مواد غذایی
1200000
20
استاد انصاری
تغذیه عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
12130000 395
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
   

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health