رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
850000

50

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1000000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر اسماعیلی میکروب شناسی پزشکی
1000000

100 + 20 ساعت نکته و تست

گروه اساتید
ایمنی شناسی
1100000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست سلولی و مولکولی
350000
10
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
350000
10
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4185000
430
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health