رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000

30

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1800000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر اسماعیلی میکروب شناسی پزشکی
3900000

80

دکتر یزدان دوست
ایمنی شناسی
3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست سلولی و مولکولی
1100000
30
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
1100000
30
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
11050000
410
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health