رشته کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی مواد
 
شهریه نهایی تعداد ساعت نام استاد نام درس
4000000
30
دکتر قربانی
اصول زیست مواد
4000000
30
دکتر قربانی
علم مواد
4900000

100

دكتر نور آبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

2600000
40
استاد شهیدزاده
رياضي
2600000
40
استادطهماسب پور
شیمی آلی
2500000
30
دکتر قربانی
 
تشريح
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
22500000

390

درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health