رشته کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی مواد
 
شهریه نهایی تعداد ساعت نام استاد نام درس
1800000
30
دکتر قربانی
اصول زیست مواد
1400000
30
دکتر قربانی
علم مواد
1500000

100

دكتر نور آبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

1500000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
1000000
70
دکتر نادری
شیمی آلی
1000000
30
دکتر قربانی
 
تشريح
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
9240000

440

درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health