مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی مواد
 
شهریه نهایی تعداد ساعت نام استاد نام درس
950000
30
دکتر قربانی
اصول زیست مواد
950000
30
دکتر قربانی
علم مواد
850000
100
دكتر نور ابادي
فیزیولوژی
500000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
650000
70
دکتر نادری
شیمی آلی
500000
30
خانم دکتر مرادی
 
تشريح
900000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4770000

440

درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health