رشته کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی مواد
 
شهریه نهایی تعداد ساعت نام استاد نام درس
1400000
30
دکتر قربانی
اصول زیست مواد
1000000
30
دکتر قربانی
علم مواد
950000
100
دكتر نورآبادی
فیزیولوژی
900000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
600000
70
دکتر نادری
شیمی آلی
600000
30
خانم دکتر مرادی
 
تشريح
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6075000

440

درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health