انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی مواد
 
شهریه نهایی تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
950000
20%
1190000
30
دکتر قربانی
اصول زیست مواد
950000
20%
1190000
30
دکتر قربانی
علم مواد
680000
20%
850000
50
دكتر نور ابادي
فیزیولوژی
500000
20%
630000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
560000
20%
700000
80
دکتر پیکری
شیمی آلی
500000
20%
630000
30
خانم دکتر مرادی
 
تشريح
890000
20%
1120000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4527000

400

درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health