رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000
30
خانم دکتر زنگنه
فيزيك پزشکی ومهندسی پزشکی
1600000
30
دکتر سلطانی
مدارهای الکتریکی
2500000

100

دكتر نور آبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

1900000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
1900000
20
مهندس فدایی
الکترونیک
1400000
30
دکتر قربانی
 
تشريح
1800000
20
دکتر سلطانی
سيگنال ها و سيستم ها
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
11160000
290
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health