رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
30
دکتر رستمی
فيزيك پزشکی ومهندسی پزشکی
1000000
30
دکتر سلطانی
مدارهای الکتریکی
950000
100
دكتر نورآبادی
فیزیولوژی
900000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
900000
20
مهندس فدایی
الکترونیک
600000
30
خانم دکتر مرادی
 
تشريح
900000
20
دکتر سلطانی
سيگنال ها و سيستم ها
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5265000
290
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health