مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
30
دکتر رستمی
فيزيك پزشکی ومهندسی پزشکی
900000
30
دکتر سلطانی
مدارهای الکتریکی
850000
100
دكتر نور ابادي
فیزیولوژی
600000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
900000
20
مهندس فدایی
الکترونیک
550000
30
خانم دکتر مرادی
 
تشريح
900000
20
دکتر سلطانی
سيگنال ها و سيستم ها
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4770000
290
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health