رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
30
خانم دکتر زنگنه
فيزيك پزشکی ومهندسی پزشکی
1300000
30
دکتر سلطانی
مدارهای الکتریکی
1500000

100

دكتر نور آبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

1500000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
1500000
20
مهندس فدایی
الکترونیک
1000000
30
دکتر قربانی
 
تشريح
1500000
20
دکتر سلطانی
سيگنال ها و سيستم ها
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
8280000
290
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health