رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2000000
30
خانم دکتر زنگنه
فيزيك پزشکی ومهندسی پزشکی
3000000
30
دکتر سلطانی
مدارهای الکتریکی
4500000

100

دكتر نور آبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

2600000
40
استاد شهیدزاده
رياضي
3000000
20
مهندس فدایی
الکترونیک
2500000
30
دکتر قربانی
 
تشريح
3000000
20
دکتر سلطانی
سيگنال ها و سيستم ها
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
18540000
270
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health