انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
20%
750000
30
دکتر رستمی
فيزيك پزشکی ومهندسی پزشکی
900000
20%
1130000
30
دکتر سلطانی
مدارهای الکتریکی
680000
20%
850000
50
دكتر نور ابادي
فیزیولوژی
600000
20%
750000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
900000
20%
1130000
20
مهندس فدایی
الکترونیک
550000
20%
690000
30
خانم دکتر مرادی
 
تشريح
900000 20% 1130000
20
دکتر سلطانی
سيگنال ها و سيستم ها
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4617000
240
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health