رشته کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی -
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
5500000
40
دکتر راهوار
نانوتکنولوژی
2600000

40 ساعت

استادطهماسب پور
شیمی
4500000

100

دكتر نور آبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1800000
30
دکتر رمضانی
بیوفیزیک
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
20880000
443
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health