رشته کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی -
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
40
دکتر راهوار
نانوتکنولوژی
850000
70
دکتر نادری
شیمی
950000
100
دكتر نورآبادي
فیزیولوژی
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
600000
30
دکتر رمضانی
بیوفیزیک
1100000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5670000
480
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health