رشته کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی -
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
2500000
40
دکتر راهوار
نانوتکنولوژی
2200000

10+70 ساعت نکته و تست

دکتر نادری
شیمی
2500000

100

دكتر نور آبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1200000
30
دکتر رمضانی
بیوفیزیک
3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
13460000
490
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health