مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی
 
 
نظارت بر امور دارویی
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
900000 50 دکتر متقی نژاد داروشناسی
780000 30 دکتر متقی نژاد
کنترل میکروبی داروها
780000 30 دکتر متقی نژاد
کنترل فیزیوکوشیمیایی داروها
700000 40 دکتر جاویدی
فارماسیوتیکس
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
کل شهریه با 10% تخفیف تعداد ساعت
2844000
150
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health