انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتي درتغذيه
 
شهریه نهایی تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
540000
20%
675000
130
دکتر بازیار
مباني تغذيه و رژيم درماني
680000
20%
850000
100
دكتر نور ابادي
فیزیولوژی
890000 20% 1120000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
1899000
350
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health