رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتي درتغذيه
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
100
استاد انصاری
مباني تغذيه و رژيم درماني
1000000

100

دكتر نور آبادی
فیزیولوژی
1500000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
320
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1480000
60
استاد رضازاده
زبان کارشناسی ارشد
 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health