رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتي درتغذيه
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
3000000
100
استاد انصاری

مباني تغذيه و رژيم درماني  

2500000

100

دكتر نور آبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7900000
320
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health